Wie zijn wij?

EnergieZeker.com is een jong bedrijf, dat streeft naar een eerlijke en transparante energiemarkt. Dit doen wij onder andere door een volledig onafhankelijke energie vergelijkingstool aan te bieden. Daarnaast werken wij ook als persoonlijk adviseur om consumenten, bedrijven en instelling aan de beste leveranciers te koppelen. Uw wens staat voorop. Aan de hand van uw wensen kijken wij wat het best bij u past. Wij gaan heel Nederland door om consumenten van een aanbod op maat te voorzien. pelen. Wij gaan heel Nederland door om consumenten van een aanbod op maat te voorzien. Daarnaast krijgt u van ons een visitekaartje met het telefoonnummer van uw persoonlijk adviseur. Zo heeft u altijd een antwoord op uw vraag. 

Door gebruik te maken van deze energie vergelijkingstool betaald u nooit meer teveel voor energie rekening. Wij brengen  de verschillende energiecontracten zorgvuldig voor u in kaart. Hierin maakt u zelf uw eigen keuzes. Voor het afsluiten van een energiecontract vult u een aanmeldformulier dat gaat naar de gekozen energieleverancier. Na ontvangst van het contract heeft u 14 dagen bedenktijd. Gedurende de looptijd van het energiecontract is de energieleverancier uw aanspreekpunt. Desondanks kan u altijd ons bereiken voor hulp en/of vragen.

Waar verdienen wij aan?

Wij bieden als onze servicen gratis aan, dat geldt ook voor onze persoonlijke adviseurs. Wij bieden een onafhankelijk aanbod op maat kosteloos aan. Wanneer u via onze website overstapt krijgen wij een vergoeding van de door u gekozen energieleverancier.  Naar welke leverancier u overstapt is voor ons niet belangrijk. Hierdoor is het voor ons mogelijk om uw een transparante, eerlijke en een oprechte service aan te bieden. Wij blijven constant onze diensten verbeteren om een eerlijke energiemarkt te krijgen.

Privacybeleid

Energie Zeker, gevestigd aan Schoolstraat 26 9408MB Assen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.energiezeker.com Schoolstraat 26 9408MB Assen 0640696212

Jonathan Hiemstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Energie Zeker Hij is te bereiken via j.hiemstra@energiezeker.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Energie Zeker verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via j.hiemstra@energiezeker.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energie Zeker verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Energie Zeker verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Energie Zeker neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Energie Zeker) tussen zit. Energie Zeker gebruikt de een vergelijkingstool waarmee u een overeenkomst aangaat met een energieleverancier. 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Energie Zeker bewaart alleen persoonsgegevens die u invult in ons contactformulier. Deze gegevens worden alleen bewaart indien dit van belang is voor een persoonlijk adviseur. In dien dit niet het geval is zullen deze gegevens na 12 maanden worden verwijdert. De gegevens die u via onze vergelijkingstool invult gaan naar de door u gekozen energieleverancier. Deze gegevens worden niet door ons bewaard. Indien u wil weten wat er met uw gegevens gebeurt, raden wij u contact op te nemen met de desbetreffende energieleverancier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Energie Zeker verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Energie Zeker blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Energie Zeker gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Energie Zeker en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar j.hiemstra@energiezeker.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Energie Zeker wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Energie Zeker neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via j.hiemstra@energiezeker.com

backlinks

Heeft u nog vragen en/of opmerking over onze producten, diensten en/of informatie op de site. Dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen. dit kan hier.